Ar galima pasiekti tikslo, neturint tikslo?

Nei viena sėkminga įmonė neįstengia dirbti be plano. Įmonė išsikelia sau tikslus ir sudaro planus, kaip pasiekti tuos tikslus. Biudžetas tai rezultatas šito planavimo. Daryti verslą be gero biudžeto tai tas pats kaip pabandyti nuplaukti iki Amerikos be žemėlapio ir kompaso. Žinoma,tai gali būti ir gerai. Kolumbas įstengė tai padaryti nors jo tikslas ištikrųjų buvo pasiekti Indija.

Klaidinga manyti, kad biudžetas tai tik dar vienas nereikalingas dokumentas arba kad jis reikalingas tik stambioms įmonėms. Kiekvienas verslininkas turėtų sudaryti savo įmonės biudžetą, kuris padės priimti reikalingus sprendimus ir teisingai valdyti įmonės pinigus.

Biudžetas tai laukiami ar planuojami skaičiai Jūsų įmonės ekonomikoje sekančiam periodui.

Biudžetavimas apima dažniausiai dvi pagrindines biudžetų rūšys: rezultato (pelno -nuostolio) ir likvidumo (pinigų) biudžetus. Rezultato biudžetas papasakoja mums apie laukiamą rezultatą – pelną ar nuostolį. Kitaip sakant, biudžetas sudaromas laukiamų pajamų ir sąnaudų pagrindu. Likvidumo biudžetas parodo mums kaip ,,vaiksčioja,, mūsų pinigai. Čia mes galime stebėti apie įmonės gaunamus įmokėjimus ir daromus išmokėjimus.

Sudarant šį finansų valdymo planą, verslininkai turėtų būti realistai ir teisingai įvertinti kiekvieną biudžeto eilutę.Tai padės priimti teisingus sprendimus: apie išlaidas, kainodarą, pelną, darbuotojų skaičių ir t.t. Jau skaičiuodami biudžetą sprendžiate, kiek kam išleisti, kaip išleisti ir kokią įtaką šios išlaidos turi verslui.

Kai turėsite sudarytą biudžetą, matysite ar einate teisingu keliu, ką galite pakeisti, kur galite sumažinti sąnaudas ir kurioje vietoje galite padidinti pajamas ir kokio rezultato galite tikėtis.

Tokia finansinė savidisciplina ir valdymo stilius gali nulemti jūsų verslo sėkmę!

Mes galime Jums padėti sudaryti įmonės biudžetus bei juos kontroliuoti!

Biudžetų sudarymas:

  1. Rezultato (pelno/nuostolio)
  2. Likvidumo (pinigų srautų)
  3. Biudžeto kontrolė, nukrypimų analizė, išvados bei rekomendacijos