Akcinė bendrovė (AS) – yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad akcininkai savo turtu neatsako už AS neįvykdytas prievoles. AS įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 30.000 kr. Įmonę gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų. Akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti (pvz., dovanoti, mainyti ir pan.) savo turimas AS akcijas.

Svarbiausius sprendimus akcininkai priima balsavimu. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą, todėl balsuojant visuotiniame akcininkų susirinkime didžiausią įtaką turi daugiausia akcijų įsigijęs asmuo.

Įmonės pavadinimas: *

Kontaktinė informacija
Telefono nr.:

El. pašto adresas:

Įmonės adresas:

Akcinis kapitalas (minimalus akcinis kapitalas privalo būti ne mažesnis negu 30.000 kr.)
Įmonės įstatinis kapitalas (kr.)?

Informacija apie steigėjus
Steigėjas (1):

Steigėjo (1) ID/D numeris:

Steigėjo adresas:

Steigėjas (2):

Steigėjo (2) ID/D numeris:

Steigėjo adresas:

Steigėjas (3):

Steigėjo (3) ID/D numeris:

Steigėjo adresas:

Informacija apie akcijas
Visų akcijų skaičius:

Vienos akcijos kaina:

Akcijų skaičiaus padalinimas

Įmonės valdymas
Valdybos pirmininkas (Styreleder):

Valdybos narys:

Valdybos pavaduotojas:

Įmonės direktorius:

Kas turi pasirašymo teisę ( Kas turi teisę pasirašyti svarbius įmonės dokumentus)?

- Įmonės, turinčios vieną steigėją, dažniausia renkasi - valdybos pirmininkas.

- Įmonės, turinčios daugiau steigėjų, dažniausia renkasi - kiekvienas valdybos narys.
Pasirinkti:

Veiklos aprašymas


Tiksliai aprašyti veiklą. Jeigu vykdysite keletą veiklų, suskirstykite eilės tvarka pagal planuojamą apyvartą.