Individuali įmonė (ENK) yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už ENK neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. ENK steigėju ir savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos ENK savininku. Į įmonės pavadinimą privalo būti įtraukta savininko pavardė.

ENK steigimas rekomenduojamas, jei verslas yra individualus, skirtas 1 asmeniui, o pasirinkta veiklos rūšis nerizikinga.  Kadangi įstatymai nereikalauja minimalaus pradinio kapitalo, verslą galima pradėti turint gerą idėją bei nedideles pradines lėšas.

Vardas Pavardė: *

Telefono numeris:

El. pašto adresas:

Įmonės pavadinimas (į įmonės pavadinimą privalo įeiti Jūsų pavardė):

Kitas įmonės pavadinimas (pildoma tik tada, jeigu įmonė veikia pagal kitą pavadinimą nei yra registruota):

Ar įmonė užsiims prekyba?

Ar įmonė iš karto turės daugiau nei 5 darbuotojus?

Ar įmonė planuoja būti registruota daugiau nei vienu adresu?

Ar įmonė planuoja turėti samdomų darbuotojų?

Įmonės adresas:

Įmonės įkūrimo data:

Tikslus veiklos aprašymas (jeigu įmonė užsiima keliomis veiklomis,
parašykite eilės tvarka pagal veiklos apimtį):

Atsakingas asmuo:

Fødselsnr./D-nr.(11 skaičių):

Adresas: